Oficjalny portal
Związku Stowarzyszeń


Aktualności
Co będziesz robić latem?
(2009-05-12)
Ostatni czas zaplanować letnie wakacje. Obejrzyj film H2O + ADRENALINA - pomoże Tobie podjąć dobrą decyzję.
VII Mistrzostwa Wielkopolski
(2008-10-28)
Memoriał Edwarda Niemczyka w bocci , pływaniu i kręglarstwie - Poznań, Czerwonak 25 października.

INFORMACJE O BOCCI

15 kwietnia 2013 roku został zarejstrowany  Związek Stowarzyszeń "Polska Federdacja Bocci Niepelnosprawnych" z siedzibą w Poznaniu  -  nr KRS 0000457730

 O SPORCIE ADAPTOWANYM i BOCCI:

Sport adaptowany jest narzędziem skutecznie wyzwalającym tłumioną, szczególnie u młodych osób niepełnosprawnych, energię życiową oraz likwidującym wykluczenie społeczne. Sport adaptowany poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje niepełnosprawnym możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Możliwość współzawodnictwa jest znaczącym czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych i zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności społecznej lub zawodowej.

W Polsce ograniczone są możliwości uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Ma na to wpływ dyskryminujący niepełnosprawnych model nauczania wychowania fizycznego w szkole, niewielki zasięg oddziaływania organizacji sportu niepełnosprawnych oraz fakt , że sport ten jest jedynie marginalnym tematem w mediach, (pojawia się w nich sporadycznie głównie podczas Paraolimpiad). Potrzebne są rozwiązania przeciwstawiające się segregacyjnemu modelowi nauczania i przyczyniające się do pełniejszej integracji niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Niezbędna jest promocja integracyjnych form zajęć ruchowych.

W krajach Unii Europejskiej funkcjonują systemy wykorzystującego sporty adaptowane dla aktywizowania uczniów niepełnosprawnych i ich integracji z pełnosprawnymi. W Polsce stworzono taki system oparty o mało spopularyzowaną w kraju dyscyplinę adaptowaną - BOCCIĘ.  BOCCIA weszła w krótkim czasie do programów rekreacyjno-rehabilitacyjnych ponad 200 ośrodków w Polsce – ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół integracyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, fundacji, towarzystw, stowarzyszeń, klubów sportowych i uczelni wyższych. 
15 kwietnia 2013 roku został zarejstrowany Związek Stowarzyszeń "Polska Federdacja Bocci Niepelnosprawnych" z siedzibą w Poznaniu - nr KRS 0000457730. Federacja jest ogólnokrajowym związkiem zrzeszającym stowarzyszenia, kluby sportowe, związki stowarzyszeń, fundacje, ośrodki i inne osoby prawne działające w Bocci - dyscyplinie sportowej osób niepełnosprawnych. Celem Federacji jest organizacja, popularyzacja i rozwój Bocci we wszystkich formach oraz reprezentowanie, ochrona praw i interesów i koordynowanie działań jej członków.

Inicjatywa założenia Federacji wyszła od poznańskiego „Startu” , zamojskiego Stowarzyszenia ”Krok za Krokiem”, zielonogórskiego „Startu” , warszawskiej Formacji „Konar”, lubelskiego Klubu „Pamara-Boccia” i poznańskiego Stowarzyszenia „Żurawinka”.


BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, mogą w nią grać nawet osoby z cztero-kończynowym porażeniem, ale jest także doskonałą grą dla pełnosprawnych - sprawdza się jako gra integracyjna. BOCCIA poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej.

BOCCIA ma proste zasady (opisane dalej), nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W BOCCIĘ można grać niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych, festynach, obozach i koloniach, a także w działaniach terapeutycznych.

BOCCIA jest formułą na efektywne, niskonakładowe zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży bez względu na ich sprawność psycho-fizyczną. Nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnych sal sportowych, może być zatem w polskich warunkach szeroko zastosowana.

BOCCIA jest najdynamiczniej rozwijającą się integracyjną formą zajęć ruchowych w kraju.BOCCIA OPIS GRY:

Adaptowana została zainicjowana w Europie na początku laty 80-tych, kiedy uznano, że jest duża liczba osób niepełnosprawnych, które z powodu znacznych dysfunkcji nie mogą uczestniczyć w uprawianiu większości dyscyplin.

Wybrano ideę adaptowania Petanque (Boule, Bocce) poprzez dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych kul (uczynienie ich elastycznymi) oraz ustanowienie zasad gier umożliwiających udział w grze niepełnosprawnym z dysfunkcjami dotychczas wykluczającymi uprawianie sportu.

BOCCIA zadebiutowała na Światowych Igrzyskach Niepełnosprawnych w Nowym Jorku w roku 1984. Na stałe weszła do programu paraolimpijskiego od Igrzysk w Barcelonie w 1992 roku.

Uprawiana jest w ponad 50 krajach. Jest jedną z trzech dyscyplin paraolimpijskich, które nie mają swojego odpowiednika w programie olimpijskim.

W 1992 roku grupa szwedzkich sportowców z klubu FIFH w Malmo przywiozła do Wągrowca na obóz sportowy organizowany przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu Boccię. Zorganizowano wspólne szkolenie i jeszcze tego samego roku ruszyły w Poznaniu stałe treningi. Pierwszym szkoleniowcem był Witold Maciejewski.


CEL GRY:
• Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru.
• Zawodnik rozpoczynający grę wyrzuca na boisko bilę białą i dorzuca swoją bilę jak najbliżej białej.Potem zagrywa przeciwnik. Następnie rzuca zawodnik tej drużyny, której bila znajduje się dalej od bili przeciwnika w stosunku do bili białej.
• Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać znajdujące się bile w grze, rozbijać ustawione już układy bil, starając się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy bili białej.
• Po wyrzuceniu na plac gry wszystkich bil kończy się runda, a sędzia ogłasza wynik, który jest sumą ilości bil jednego koloru, znajdujących się najbliżej białej. Mecz kończy się po 6-ciu rundach ogłoszeniem wyniku.

CECHY SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIAJĄCE BOCCIĘ:
• Rzut bilą na boisko odbywać się może poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu wspomagającego
• Zawodnicy mogą brać udział w grze stojąc lub siedząc (wózek, krzesło)
• Udział Asystenta umożliwiającego grę zawodnikom wymagającym pomocy
• Limit czasu przyznawany każdej Stronie na rozegranie każdej rundy
• Etyka i atmosfera gry są podobne do tych, które panują podczas gry w tenisa. Publiczność jest mile widziana, jednak widzowie oraz zawodnicy nie biorący udziału w grze powinni zachować ciszę w momencie, w którym Zawodnik wykonuje rzut bilą

BOISKO DO GRY:
• Regulaminowe boisko ma wymiary 12,5 m x 6 m
• Powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka i czysta, na przykład: parkiet

ROZGRYWKI:

Rozgrywki indywidualne
Mecz składa się z czterech rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis. Każdy Zawodnik na zmianę ze Stroną przeciwną rozpoczyna dwie rundy i ma prawo do rzutu białą bilą.
Zawodnik otrzymuje 6 bil.

Rozgrywki w parach

Mecz składa się z czterech rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis. Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną rundę rzucając białą bilą.
Każdy Zawodnik otrzymuje 3 bile.

Rozgrywki drużynowe

Mecz składa się z sześciu rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis.
Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną rundę rzucając białą bilą.
Każdy Zawodnik otrzymuje 2 bile.


SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY GRĘ – np. rynna i podobne urządzenia umożliwiające wrzut bili na boisku


INSTRUMENTY POMIAROWE – służące do określanie odległości między bilami (np.cyrkiel)


CZERWONY / NIEBIESKI SYGNALIZATOR – może mieć dowolny kształt przy założeniu, że będzie widoczny dla wszystkich zawodników obu Stron i wyraźnie zasygnalizuje Stronom, która z nich ma prawo do rzutu bilą


OBOWIĄZKI SĘDZIEGO:
• Pilnuje, aby zawodnicy stawili się do meczu w przeciągu trzech minut od wezwania
• Ogłasza początek meczu
• Ustnie lub dając znak ogłasza, który kolor ma grać
• Nawet jeśli jest sędzia liniowy, pilnuje aby zawodnicy nie przekraczali linii
• Odpowiada za wpisanie przekroczeń linii i ostrzeżeń do protokołu
• Prowadzi pomiary i ogłasza wyniki
• Pilnuje, aby protokół został podpisany
• Zaznacza czas zakończenia meczu jeśli został wniesiony protest
• Przywołuje sędziego głównego i / lub kierownika zawodów w wypadku wątpliwości, sporów lub przy udzielaniu ostrzeżenia

BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, w którą mogą grać wyłącznie osoby niepełnosprawne z porażeniami mózgowymi. Jednak Międzynarodowa Komisja BOCCI zaleca jak najszersze stosowanie tej gry do celów sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
Organizując treningi lub zawody BOCCI można zatem kierować je do osób niepełnosprawnych z innymi dysfunkcjami a także do osób pełnosprawnych.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BOCCI i MATERIAŁY SZKOLENIOWE można pobrać z działu:
Przepisy i materiały szkoleniowe

O SPORCIE ADAPTOWANYM i BOCCI
:

Sport adaptowany jest narzędziem skutecznie wyzwalającym tłumioną, szczególnie u młodych osób niepełnosprawnych, energię życiową oraz likwidującym wykluczenie społeczne. Sport adaptowany poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje niepełnosprawnym możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej. Możliwość współzawodnictwa jest znaczącym czynnikiem mobilizującym do systematycznego zwiększania umiejętności niepełnosprawnych a w konsekwencji przełamywania barier psychologicznych i zwiększenia motywacji do podjęcia aktywności społecznej lub zawodowej.

W Polsce ograniczone są możliwości uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. Ma na to wpływ dyskryminujący niepełnosprawnych model nauczania wychowania fizycznego w szkole, niewielki zasięg oddziaływania organizacji sportu niepełnosprawnych oraz fakt , że sport ten jest jedynie marginalnym tematem w mediach, (pojawia się w nich sporadycznie głównie podczas Paraolimpiad). Potrzebne są rozwiązania przeciwstawiające się segregacyjnemu modelowi nauczania i przyczyniające się do pełniejszej integracji niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Niezbędna jest promocja integracyjnych form zajęć ruchowych.

W krajach Unii Europejskiej funkcjonują systemy wykorzystującego sporty adaptowane dla aktywizowania uczniów niepełnosprawnych i ich integracji z pełnosprawnymi. W Polsce tworzy się właśnie pierwszy taki system oparty o mało spopularyzowaną w kraju dyscyplinę adaptowaną - BOCCIĘ. . BOCCIA weszła w krótkim czasie do programów rekreacyjno-rehabilitacyjnych ponad 100 ośrodków w Polsce – ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół integracyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, fundacji, towarzystw, stowarzyszeń, klubów sportowych i uczelni wyższych.

BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, mogą w nią grać nawet osoby z cztero-kończynowym porażeniem, ale jest także doskonałą grą dla pełnosprawnych - sprawdza się jako gra integracyjna. BOCCIA poza kształtowaniem sprawności fizycznej daje możliwości integracyjnego działania w atmosferze tolerancji i poszanowania inności fizycznej.

BOCCIA ma proste zasady (opisane dalej), nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W BOCCIĘ można grać niemal w każdych warunkach i z powodzeniem wykorzystać ją w czasie różnorodnych zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych, festynach, obozach i koloniach, a także w działaniach terapeutycznych.

BOCCIA jest formułą na efektywne, niskonakładowe zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży bez względu na ich sprawność psycho-fizyczną. Nie wymaga drogiego sprzętu ani specjalnych sal sportowych, może być zatem w polskich warunkach szeroko zastosowana.


BOCCIA OPIS GRY:


Adaptowana została zainicjowana w Europie na początku laty 80-tych, kiedy uznano, że jest duża liczba osób niepełnosprawnych, które z powodu znacznych dysfunkcji nie mogą uczestniczyć w uprawianiu większości dyscyplin.

Wybrano ideę adaptowania Petanque (Boule, Bocce) poprzez dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych kul (uczynienie ich elastycznymi) oraz ustanowienie zasad gier umożliwiających udział w grze niepełnosprawnym z dysfunkcjami dotychczas wykluczającymi uprawianie sportu.

BOCCIA zadebiutowała na Światowych Igrzyskach Niepełnosprawnych w Nowym Jorku w roku 1984. Na stałe weszła do programu paraolimpijskiego od Igrzysk w Barcelonie w 1992 roku.

Uprawiana jest w ponad 50 krajach. Jest jedną z trzech dyscyplin paraolimpijskich, które nie mają swojego odpowiednika w programie olimpijskim.

W 1992 roku grupa szwedzkich sportowców z klubu FIFH w Malmo przywiozła do Wągrowca na obóz sportowy organizowany przez Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu Boccię. Zorganizowano wspólne szkolenie i jeszcze tego samego roku ruszyły w Poznaniu stałe treningi. Pierwszym szkoleniowcem był Witold Maciejewski.


CEL GRY:

 • Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru.
 • Zawodnik rozpoczynający grę wyrzuca na boisko bilę białą i dorzuca swoją bilę jak najbliżej białej.Potem zagrywa przeciwnik. Następnie rzuca zawodnik tej drużyny, której bila znajduje się dalej od bili przeciwnika w stosunku do bili białej.
 • Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać znajdujące się bile w grze, rozbijać ustawione już układy bil, starając się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy bili białej.
 • Po wyrzuceniu na plac gry wszystkich bil kończy się runda, a sędzia ogłasza wynik, który jest sumą ilości bil jednego koloru, znajdujących się najbliżej białej. Mecz kończy się po 6-ciu rundach ogłoszeniem wyniku.

 

CECHY SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIAJĄCE BOCCIĘ:

 • Rzut bilą na boisko odbywać się może poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu wspomagającego
 • Zawodnicy mogą brać udział w grze stojąc lub siedząc (wózek, krzesło)
 • Udział Asystenta umożliwiającego grę zawodnikom wymagającym pomocy
 • Limit czasu przyznawany każdej Stronie na rozegranie każdej rundy
 • Etyka i atmosfera gry są podobne do tych, które panują podczas gry w tenisa. Publiczność jest mile widziana, jednak widzowie oraz zawodnicy nie biorący udziału w grze powinni zachować ciszę w momencie, w którym Zawodnik wykonuje rzut bilą


BOISKO DO GRY:

 • Regulaminowe boisko ma wymiary 12,5 m x 6 m
 • Powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka i czysta, na przykład: parkiet


ROZGRYWKI:


Rozgrywki indywidualne
Mecz składa się z czterech rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis. Każdy Zawodnik na zmianę ze Stroną przeciwną rozpoczyna dwie rundy i ma prawo do rzutu białą bilą.
Zawodnik otrzymuje 6 bil.

Rozgrywki w parach

Mecz składa się z czterech rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis. Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną rundę rzucając białą bilą.
Każdy Zawodnik otrzymuje 3 bile.

Rozgrywki drużynowe

Mecz składa się z sześciu rund z wyjątkiem sytuacji, w której wynikiem meczu jest remis.
Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną rundę rzucając białą bilą.
Każdy Zawodnik otrzymuje 2 bile.


SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY GRĘ – np. rynna i podobne urządzenia umożliwiające wrzut bili na boisku


INSTRUMENTY POMIAROWE – służące do określanie odległości między bilami (np.cyrkiel)


CZERWONY / NIEBIESKI SYGNALIZATOR – może mieć dowolny kształt przy założeniu, że będzie widoczny dla wszystkich zawodników obu Stron i wyraźnie zasygnalizuje Stronom, która z nich ma prawo do rzutu bilą


OBOWIĄZKI SĘDZIEGO:

 • Pilnuje, aby zawodnicy stawili się do meczu w przeciągu trzech minut od wezwania
 • Ogłasza początek meczu
 • Ustnie lub dając znak ogłasza, który kolor ma grać
 • Nawet jeśli jest sędzia liniowy, pilnuje aby zawodnicy nie przekraczali linii
 • Odpowiada za wpisanie przekroczeń linii i ostrzeżeń do protokołu
 • Prowadzi pomiary i ogłasza wyniki
 • Pilnuje, aby protokół został podpisany
 • Zaznacza czas zakończenia meczu jeśli został wniesiony protest
 • Przywołuje sędziego głównego i / lub kierownika zawodów w wypadku wątpliwości, sporów lub przy udzielaniu ostrzeżenia


BOCCIA jest dyscypliną paraolimpijską, w którą mogą grać wyłącznie osoby niepełnosprawne z porażeniami mózgowymi. Jednak Międzynarodowa Komisja BOCCI zaleca jak najszersze stosowanie tej gry do celów sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
Organizując treningi lub zawody BOCCI można zatem kierować je do osób niepełnosprawnych z innymi dysfunkcjami a także do osób peł

Gdzie można zakupić sprzęt do Bocci?

Aby zakupić zestawy piłek BOCCI należy skontaktować sie ze STARTem  w Poznaniu,  który przyjmuje zamówienia i przekazuje je do realizacji Firmie ASORTOPEDYKA w Poznaniu. Jest to najszybszy sposób zaopatrzenia sie w sprzęt do BOCCI.
Wersja „standardowa” będzie  na rynku w maju 2013
             W skład zestawu do Bocci wchodzi komplet 13 piłek - bardzo dobrej              jakości ( znaczna poprawa jakości i parametrów w stosunku do Bocci produkcji polskiej jaka była w sprzedaży do 2012 roku ) . 
       CENA : 880 ,- + koszt przesyłki.
Wersja wyczynowa : w sześciu stopniach twardości i dwóch wersjach ilości paneli. 
CENA: 1600,-  + koszt przesyłki.

 

Zamówienia na adres :

 

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „ START ”
ul.Zacisze 2, PL. ; 60-831 Poznan
tel/fax: (61)8483-189, tel: 8411-059
e-mail: boccia@start.org.pl oraz kopia zamówienia na mariadohnal@op.pl

 

Firma ASORTOPEDYKA wystawia faktury. Czas realizacji zamówienia - ok. 4 tygodni

ASOrtopedyka
ul. Piekary 6/1, 61-823 Poznan
tel: 61 853-36-77
e-mail: as@asortopedyka.pl

Więcej o produktach w zakładce „Przepisy i materiały szkoleniowe"

 

Created by ITECO :: systemy wystawiennicze


zamknij obraz